Duran Doğan İnsan Kaynakları stratejimizin temel hedefi, çalışan motivasyonunu üst seviyede tutmak, kurum bağlılıklarını güçlendirecek süreçlerin ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık ve açık iletişim prensibine uygun bir şekilde, her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına imkan sağlayarak, çalışanlarına rahat ve huzurlu bir aile ortamı oluşturmaktır.

Duran Doğan, insana yatırım yapmayı temel ilke olarak benimsemesinin karşılığını başarı olarak almakta, başarının arkasında da kaliteli ve mutlu insan gücü olduğunun bilincinde olarak, çalışanların yönetsel, teknik ve davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayarak, yeteneklerine uygun kariyer yolunda ilerlemelerine katkıda bulunmaktadır.