İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü maddi manevi kaybı yok etmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu politikanın gereği olarak;
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili yürürlükte olan mevzuata (kanunlar, tüzükler, yönetmelikler) uymak, bu konuda uluslararası standartları benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek.
  • Sistematik bir yaklaşımla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında yenilikleri, gelişmeleri takip ederek sürekliliğini sağlamak
  • Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek, çıkabilecek risklerin analizini yapmak,
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları, buna bağlı olarak da işgücü kayıplarını önlemek,
  • Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları engelleyecek tedbirleri almak ve yöntemler geliştirmek.
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları iş ve işçi sağlığı ile iş güvenliği konularında eğitmek. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu ekipman ve donanımı temin etmek.

Genel Müdür
Dikran ACEMYAN