Doğal ortamın hızla kirlendiği ve kaynakların giderek azaldığı günümüz dünyasında sürdürülebilir büyüme, gündemin en yaşamsal konularından biri haline gelmiştir. Duran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş, gelecek nesillere daha yaşanası bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Duran Doğan Basım ve Ambalaj A,Ş, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ile faaliyetlerinin fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirebilmek için çalışmalar yürütmek üzere taahhütte bulunarak Türkiye'de ambalaj sektöründe öncü bir rol üstlenmiştir.
Duran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş, insanların yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakları yenilenebilir şekilde kullanmaları gerekliliğinin ve sorumluluğunun bilinciyle, doğal kaynakların optimum kullanımı ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına çalışmaları yapmaktadır.

Bu çalışmalar arasında;
  • Düzenli olarak, akredite bir kuruluşa baca gazı analizlerini yaptırmak, 
  • Doğal kaynakların etkin kullanımı için Şirket bünyesinde yapılan atık sınıflandırmasıyla, geri dönüşebilen (kağıt, plastik vb.) unsurları düzenli olarak toplamak, su ve elektrik sarfiyatını azaltmak için bazı istasyonlarda fotosel sistemlerini kullanmak, 
  • Teknik atölyelerde ortaya çıkan atık yağları (hidrolik yağ vb.), atık yakma tesislerine göndermek, 
  • Faaliyetler sonucunda çıkan tehlikeli atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı kuruluşlara göndermek,
  • Emisyon kaynağı oluşturmayan ekipmanları kullanmak (şarjlı forklift vb.) bulunmaktadır.
  • Şirketimiz iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre – Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlara bertaraf / geri kazanma amacıyla teslim edilmektedir. Her yıl çevre performansının değerlendirilmesi amacıyla atık envanteri hesaplanır ve Şirket “Çevre Performans Raporları” olarak şirket içerinde yayınlanır.
  • Yeni ekipman alımlarında Avrupa Birliği çevre normlarına uyumlu ekipman satın almakta, AB’nin çevre kirliliğini önleme standartlarına tümüyle uymaktadır.