Çevre Politikamız

Duran Doğan, yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;
  • Ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, değerlendirerek, çevre amaç ve hedeflerimizi belirleyeceğimizi,
  • Sürdürülebilir bir çevre için hammadde fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin etkin kullanılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini,
  • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetimize devam edeceğimizi,
  • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanmayı,
  • Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kirliliğini önlenmesi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığı sağlamak amacıyla, müşteri gerekliliklerini takip etmeyi, yasal ve diğer şartlar ve mevzuata uygunluk sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Dikran ACEMYAN